Skip to content. | Skip to navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Van aangifte naar tribunaal / Coronatribunaal officieel van start

Coronatribunaal officieel van start

by Chief Legal — last modified 08-01-2024 03:00
Opgeslagen onder:

Met de bevestiging van ontvangst door het Gerechtshof van het klaagschrift ex. artikel 12 Sv wegens de sepotbeslissing van de Officier van Justitie op de aangifte van de Chief Legal Officer van Bureau De Kreek tegen de verantwoordelijken voor de coronacrisis is het Coronatribunaal officieel van start gegaan. Met het beklag is een overweldigende hoeveelheid concreet en objectief bewijs aan het Hof overgedragen van de afwezigheid van bewijs van het bestaan van het authentieke virus Sars-Cov-2, en van de afwezigheid van bewijs van causaal verband van dit zogenoemde virus met de ziekteverschijnselen die Covid19 worden genoemd.

Middels éénendertig brieven vanaf 30 maart 2020 tot en met 14 juli 2023 schrijft de Chief Legal Officer van Bureau De Kreek de Officier van Justitie om aangifte te doen van verscheidene strafbare feiten. Primair doet de Chief Legal Officer  van Bureau De Kreek aangifte tegen een veelheid aan personen die de Nederlandse overheid en burgers jarenlang hebben misleid met betrekking tot het coronavirus. De Chief Legal Officer van Bureau De Kreek stelt dat onder andere leden van het RIVM, Gezondheidsraad, WHO, en het OMT verantwoordelijk zijn voor deze daden.

Zij misbruiken macht, gelegenheid, middelen, (ambtelijke) bevoegdheden en expertise in de vorm van het uitdragen van foutieve informatie en adviezen aan de Nederlandse overheid en burgers. Het uiteengezette feitencomplex leidt volgens de Chief Legal Officer van Bureau De Kreek tot verdenkingen van plegen van en/of medeplichtigheid aan terrorisme, internationale misdrijven en massamoord, genocide, extreme vormen van bedrog, maar ook mensenhandel en zedendelicten.

Meer concreet richt de CLO van Bureau De Kreek zijn aangifte tegen de figuren die zich in de media uitten zoals Diederik G, Marion K, Jaap van D, Chris K. en Maarten K. Tevens stelt de Chief Legal Officer van Bureau De Kreek dat Bill G. een gevaar vormt voor Nederland, de wereld en Europa door zijn grip op de elektronische- en computerwereld en het (internationale en nationale) beleid in verband met corona. Onder de groep personen tegen wie aangifte is gedaan bevinden zich ook complotdenkers, Viruswaarheid en hun media.

Het bij het Gerechtshof ingediende dossier bevat meer dan 4.500 pagina’s en 555 producties met bewijs. Bij de aangifte is concreet feitelijk en sluitend bewijs gevoegd van het bedrog middels de PCR-techniek. De PCR van Corman-Drosten c.s. is niet geschikt voor de detectie van Sars-Cov-2. De PCR-techniek detecteert sowieso geen virussen. Op basis van de PCR kan geen uitspraak worden gedaan over besmettelijkheid en/of ziekteverloop. Er was sprake van een pseudopandemie van valse positieven. Ook bestaat er geen bewijs van causaal verband tussen het vermeende virus en de klachten die Covid19 worden genoemd. Een deel van het bewijs staat op de website aangiftecovid19.nl.

gearchiveerd onder: Coronatribunaal